Công cụ tháo ốc gẫy

70.000

Số lượng: 5 mũi
Vật liệu: Thép siêu cứng
Kích thước các đầu vít gồm:
Số 1: 1/8 inch-1/4 inch (3mm-6mm)
Số 2: 1/4″ – 5/16″ (6mm-8mm)
Số 3: 5/16″ – 7/16″ (8mm-11mm)
Số 4: 7/16″ – 9/16″ (11mm-14mm)
Số 5: 9/16″ – 3/4″ (14mm-18mm)