Combo Magic Arm + chân kẹp

480.000

Combo Magic Arm
Bao gồm thân 11″ + chân kẹp
Thay đổi góc đa năng
Cấu tạo bằng kim loại rất chắc chắn