0942359986

Chày cối bằng gỗ

65.000

Kích thước: Cối cao 10cm
Đường kính 12cm
Chày dài 21.5cm
Chất liệu: Gỗ