0942359986

Bông Lọc Micro

50.000

Bông Lọc Micro
Chức năng lọc tiếng ồn khi thu âm