0942359986

Bộ đổi nguồn 12V cho xe điện

80.000

Bộ đổi nguồn 12V cho xe điện
Dùng cho xe điện để chuyển đổi điện từ 36-80V xuống 12V
Dùng cho còi, đèn, xin nhan
Dòng 10Ah
Sản phẩm bảo hành 3 tháng