Bộ 3 mũi khoan tháp

195.000

Công dụng: Khoan tạo lỗ
Trong lượng: 215g
Màu: Vàng
Trục: Lục giác đường kính 6.35 mm
Đường kính mũi khoan: 4 – 32 mm
Chiều dài mũi khoan: 43mm, 49mm, 78mm