Bộ 10 móc treo chữ L

15.000

Móc chữ L rất tiện dụng
Chiều dài từ 2-5cm
Thiết kế chuyên dụng
Chắc chắn
Công dụng chính: mắc màn, treo đồ, căng dây..