Băng dính to loại đục

55.000

Băng dính to loại đục

Dùng để bọc hàng hóa

Cuộn 1kg