Arduino Nano

85.000

Mạch Arduino Nano
Nhỏ gọn có đầy đủ chức năng như mạch Arduino R3