mang-loc-am-3
mang-loc-am-2

Màng lọc âm

72.000

Màng lọc âm giúp bạn giảm tiếng ồn khi thu âm